Lompat ke konten Lompat ke sidebar Lompat ke footer

Film Pendek Sunda Si Ucup Ngagombalan Si Ipeh

Dina carita Film Pendek Sunda ieu nyaritakeun Si Ucup Ngagombalan Si Ipeh, Film Pendek Sunda ieu tuluyan tina Film Pendek Sunda Si Ucup di Jailan Si bangkit di carita samemehna video sunda ieu ka asup kana kategori hiburan video sunda lucu.

Film Pendek Sunda Si Ucup Ngagombalan Si Ipeh - Kacaritakeun dina hiji poe anu cerah isuk - isuk si ucup geus jangjian jeung hii awewe, anu geus di caritakeun dina film pendek sunda ieu manehna geus rek init bari nyelah motor, tapi anehna motor eta bet mogok bari kukulutus manehna ngomean motor ngagerendeng sorangan, pas manehna ngagerendeng kadengeun ku si bangkit anu jadi mamangna, rencanana eta mamangna rek miheulaan star.

Tonton Videona Nu jadi awewena si horeng geus nunguan dina hiji tempat, teu kungsi lila si bangkit anu jadi mamangna si ucup datang bari mawa motor, penampilan keren make kaca panon hideung terus manehna ngadeukeutan awewe anu jangjian jeung si ucup, bari sok sokan ngajak kenalan tapi angger ku eta awewe teu dilayanan terus si bangkit kalah susumbar amek amekan mun manehna bisa meunangkeun si ipeh bari manehna ngaleos init.

Teu kungsi lila tidinya si ucup datang mawa motor RX king warna hejo cau manehna datang jeung babaturana bari mawa gitar jeung gendang, terus manehna turun bari ngadeukeutan eta awewe anu ngarana si ipeh anu keur diuk dina bangku, terus si ucup diuk dina bangku eta bari manehna ngagitar di gendangan ku babaturana saenggeus rengse atuh manehna ditanya ku si ipeh yen manehteh saha, bari ngalaan kopeh jeung buuk anu di beungket manehna ngenalkeun diri yen manehna si ucup tea anu sok whatsapan.

Teu kungsi lila si bangkit datang deui bari amek amekan rek ngajakan ribut jeung si ucup atuh ti harita si ipeh jadi bingung jeung pusing akhirna manehna bengong, teu kungsi lila datang inungna nyapih, si ucup langsung ngarawel leungeun si ipeh bari diajak naek kana motorna, pas geus dijalan manehna nyarita lamun manehna suka ka si ipeh tapi pas direret lain si ipeh tapi indung si ipeh.

Tah kitu carita Film Pendek Si Ucup Ngagombalan si ipeh, carita ieu sumberna tina chanel youtube carabangal TV sok mangga di Subscribe

Bersambung......